بهره برداری از 5 طرح گازرسانی به بخش معمولان پلدختر

بهره برداری از 5 طرح گازرسانی به بخش معمولان پلدختر
باحضور معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان ، امام جمعه معمولان ، فرماندار پلدختر و جمعی از مسوولان شهرستان ، 5 طرح گاز رسانی به پنج روستای بخش معمولان پلدختر به بهره برداری رسید

بهره برداری از 5 طرح گازرسانی به بخش معمولان پلدختر

باحضور معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان ، امام جمعه معمولان ، فرماندار پلدختر و جمعی از مسوولان شهرستان ، 5 طرح گاز رسانی به پنج روستای بخش معمولان پلدختر به بهره برداری رسید
بهره برداری از 5 طرح گازرسانی به بخش معمولان پلدختر

دانلود ها پلاس