به دلیل اختلاف با ترامپ، دو عضو ارشد کاخ سفید در آستانه استعفا هستند

به دلیل اختلاف با ترامپ، دو عضو ارشد کاخ سفید در آستانه استعفا هستند
رسانه غربی به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا از احتمال استعفای مشاور امنیت ملی کاخ سفید و رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید خبر داد.

به دلیل اختلاف با ترامپ، دو عضو ارشد کاخ سفید در آستانه استعفا هستند

رسانه غربی به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا از احتمال استعفای مشاور امنیت ملی کاخ سفید و رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید خبر داد.
به دلیل اختلاف با ترامپ، دو عضو ارشد کاخ سفید در آستانه استعفا هستند