بودجه‌ای که گره ای از تار و پود صنایع‌دستی باز نمی‌کند

بودجه‌ای که گره ای از تار و پود صنایع‌دستی باز نمی‌کند
باوجود وعده‌های دولت مبنی بر ایجاد 170 هزار شغل در صنایع‌دستی اما کاهش 19 درصدی بودجه این حوزه در سال 97، تناقض بزرگی را میان حرف و عمل دولت ایجاد کرده و صدای نمایندگان این حوزه را درآورده است.

بودجه‌ای که گره ای از تار و پود صنایع‌دستی باز نمی‌کند

باوجود وعده‌های دولت مبنی بر ایجاد 170 هزار شغل در صنایع‌دستی اما کاهش 19 درصدی بودجه این حوزه در سال 97، تناقض بزرگی را میان حرف و عمل دولت ایجاد کرده و صدای نمایندگان این حوزه را درآورده است.
بودجه‌ای که گره ای از تار و پود صنایع‌دستی باز نمی‌کند