بیانیه شورای امنیت در محکومیت ترور سفیر روسیه

بیانیه شورای امنیت در محکومیت ترور سفیر روسیه
ایسنا نوشت: شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای حمله تروریستی به سفیر روسیه در آنکارا را به شدت محکوم کرد.

بیانیه شورای امنیت در محکومیت ترور سفیر روسیه

ایسنا نوشت: شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای حمله تروریستی به سفیر روسیه در آنکارا را به شدت محکوم کرد.
بیانیه شورای امنیت در محکومیت ترور سفیر روسیه