بیت‌کوین رکورد ۱۱ هزار دلار را شکست

بیت‌کوین رکورد ۱۱ هزار دلار را شکست
در‌ آخرین مبادلات بازار جهانی ارزهای مجازی بیت‌کوین با رسیدن به رقم ۱۱ هزار دلار رکورد جدیدی را ثبت کرد.

بیت‌کوین رکورد ۱۱ هزار دلار را شکست

در‌ آخرین مبادلات بازار جهانی ارزهای مجازی بیت‌کوین با رسیدن به رقم ۱۱ هزار دلار رکورد جدیدی را ثبت کرد.
بیت‌کوین رکورد ۱۱ هزار دلار را شکست