بیش از یک میلیون و 200هزار زائر، اربعین امسال از خدمات ایرانسل استفاده کردند

بیش از یک میلیون و 200هزار زائر، اربعین امسال از خدمات ایرانسل استفاده کردند
ایرانسل با انتشار بیانیه‌ای، خدمات ارائه شده به زائران در ایام اربعین حسینی (ع) 1396 را تشریح کرد.

بیش از یک میلیون و 200هزار زائر، اربعین امسال از خدمات ایرانسل استفاده کردند

ایرانسل با انتشار بیانیه‌ای، خدمات ارائه شده به زائران در ایام اربعین حسینی (ع) 1396 را تشریح کرد.
بیش از یک میلیون و 200هزار زائر، اربعین امسال از خدمات ایرانسل استفاده کردند