بیمه‌ روستایی برکت، خدمتی ماندگار برای محرومان

بیمه‌ روستایی برکت، خدمتی ماندگار برای محرومان
مردم دشت آزادگان خواستار فعالیت‌های بنیاد برکت برای آبادنی و کمک به حل مشکلاتشان هستند.

بیمه‌ روستایی برکت، خدمتی ماندگار برای محرومان

مردم دشت آزادگان خواستار فعالیت‌های بنیاد برکت برای آبادنی و کمک به حل مشکلاتشان هستند.
بیمه‌ روستایی برکت، خدمتی ماندگار برای محرومان