تأثیر پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا بر دنیای آی‌تی

تأثیر پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا بر دنیای آی‌تی
هیلاری کلینتون درباره بخش آی تی و توسعه اینترنت برنامه‌های مشخصی داشت اما ترامپ خیلی دراین‌باره در کمپین‌های خود حرف نزد و برنامه داخلی هم برای توسعه آی تی در آمریکا نداشت.

تأثیر پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا بر دنیای آی‌تی

هیلاری کلینتون درباره بخش آی تی و توسعه اینترنت برنامه‌های مشخصی داشت اما ترامپ خیلی دراین‌باره در کمپین‌های خود حرف نزد و برنامه داخلی هم برای توسعه آی تی در آمریکا نداشت.
تأثیر پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا بر دنیای آی‌تی

کانال تلگرام اکسین چنل