تأمین داروهای اساسی زلزله‌زدگان غرب کشور/ پایش اقدامات انجام شده از طریق ارزیابی‌های میدانی

تأمین داروهای اساسی زلزله‌زدگان غرب کشور/ پایش اقدامات انجام شده از طریق ارزیابی‌های میدانی
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت از تأمین داروهای اساسی زلزله‌زدگان غرب کشور و پایش سایر اقدامات انجام شده از طریق ارزیابی‌های میدانی، خبر داد.

تأمین داروهای اساسی زلزله‌زدگان غرب کشور/ پایش اقدامات انجام شده از طریق ارزیابی‌های میدانی

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت از تأمین داروهای اساسی زلزله‌زدگان غرب کشور و پایش سایر اقدامات انجام شده از طریق ارزیابی‌های میدانی، خبر داد.
تأمین داروهای اساسی زلزله‌زدگان غرب کشور/ پایش اقدامات انجام شده از طریق ارزیابی‌های میدانی