تأکید اتحادیه اروپا بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به برجام

تأکید اتحادیه اروپا بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به برجام
وزیر خارجه ایتالیا در دیدار با ظریف با تاکید بر اجرای کامل برجام گفت: اتحادیه اروپا با نگاه کاملا مثبت به برجام بر لزوم‌ پایبندی همه طرف‌ها به آن تاکید دارد.

تأکید اتحادیه اروپا بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به برجام

وزیر خارجه ایتالیا در دیدار با ظریف با تاکید بر اجرای کامل برجام گفت: اتحادیه اروپا با نگاه کاملا مثبت به برجام بر لزوم‌ پایبندی همه طرف‌ها به آن تاکید دارد.
تأکید اتحادیه اروپا بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به برجام