تأکید عراقچی بر عزم ایران برای حراست از حقوق حقه خود در برجام

تأکید عراقچی بر عزم ایران برای حراست از حقوق حقه خود در برجام
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در دیدار همتای روس خود اقدامات مخرب و غیرمسئولانه هیأت حاکمه آمریکا در بی‌اعتنایی به چندجانبه‌گرایی و تعهدات بین‌المللی این کشور را مردود خواند و بر عزم ایران برای حراست از حقوق حقه خود تاکید کرد.

تأکید عراقچی بر عزم ایران برای حراست از حقوق حقه خود در برجام

معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در دیدار همتای روس خود اقدامات مخرب و غیرمسئولانه هیأت حاکمه آمریکا در بی‌اعتنایی به چندجانبه‌گرایی و تعهدات بین‌المللی این کشور را مردود خواند و بر عزم ایران برای حراست از حقوق حقه خود تاکید کرد.
تأکید عراقچی بر عزم ایران برای حراست از حقوق حقه خود در برجام