تاریخ‌سازی عابدینی با حضور در جمع 4 شمشیرباز المپیک/ یک گام تا اولین مدال ایران

تاریخ‌سازی عابدینی با حضور در جمع 4 شمشیرباز المپیک/ یک گام تا اولین مدال ایران
شمشیرباز کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف فرانسوی به برتری رسید و به نیمه نهایی صعود کرد.

تاریخ‌سازی عابدینی با حضور در جمع 4 شمشیرباز المپیک/ یک گام تا اولین مدال ایران

شمشیرباز کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف فرانسوی به برتری رسید و به نیمه نهایی صعود کرد.
تاریخ‌سازی عابدینی با حضور در جمع 4 شمشیرباز المپیک/ یک گام تا اولین مدال ایران