تامین 8000 اسکان موقت زلزله‌زدگان توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء

تامین 8000 اسکان موقت زلزله‌زدگان توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: 8 هزار مورد اسکان به‌صورت موقت توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) برای بنیاد مسکن به انجام می‌رسد.

تامین 8000 اسکان موقت زلزله‌زدگان توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: 8 هزار مورد اسکان به‌صورت موقت توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) برای بنیاد مسکن به انجام می‌رسد.
تامین 8000 اسکان موقت زلزله‌زدگان توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء