تاکید سناتورهای آمریکایی بر لزوم برچیدن برنامه موشکی ایران

تاکید سناتورهای آمریکایی بر لزوم برچیدن برنامه موشکی ایران
سناتورهای ارشد آمریکایی در نشست آیپک بر لزوم اصلاح توافق هسته‌ای و برچیدن برنامه موشکی ایران تاکید کردند.

تاکید سناتورهای آمریکایی بر لزوم برچیدن برنامه موشکی ایران

سناتورهای ارشد آمریکایی در نشست آیپک بر لزوم اصلاح توافق هسته‌ای و برچیدن برنامه موشکی ایران تاکید کردند.
تاکید سناتورهای آمریکایی بر لزوم برچیدن برنامه موشکی ایران