تبریک برای مقابله با آن جنایت هولناک و خشونت کم‌نظیر

تبریک برای مقابله با آن جنایت هولناک و خشونت کم‌نظیر
وزیر بهداشت در کانال تلگرامی‌اش با انتشار فیلمی از حضور دراویش گنابادی در مقابل کلانتری پاسداران نوشت:‌ تصور نمی‎کنم در هیچ کشوری، وقتی نیروهای حافظ امنیت مورد حمله قرار گیرند، بتوان شاهد چنین تحمل و متانتی بود.

تبریک برای مقابله با آن جنایت هولناک و خشونت کم‌نظیر

وزیر بهداشت در کانال تلگرامی‌اش با انتشار فیلمی از حضور دراویش گنابادی در مقابل کلانتری پاسداران نوشت:‌ تصور نمی‎کنم در هیچ کشوری، وقتی نیروهای حافظ امنیت مورد حمله قرار گیرند، بتوان شاهد چنین تحمل و متانتی بود.
تبریک برای مقابله با آن جنایت هولناک و خشونت کم‌نظیر