تحرکات کنگره آمریکا برای پایان دادن به مداخله در جنگ یمن

تحرکات کنگره آمریکا برای پایان دادن به مداخله در جنگ یمن
تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در آستانه سه سالگی جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن، در صدد ارائه طرحی به کنگره برای خروج آمریکا از جنگ علیه این کشور فقیر عربی هستند.

تحرکات کنگره آمریکا برای پایان دادن به مداخله در جنگ یمن

تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در آستانه سه سالگی جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن، در صدد ارائه طرحی به کنگره برای خروج آمریکا از جنگ علیه این کشور فقیر عربی هستند.
تحرکات کنگره آمریکا برای پایان دادن به مداخله در جنگ یمن
!0===a.adult)&&”0″===ds2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb