تخریب بیمارستان با عمر 6 ماه در منطقه زلزله زده باعث تاسف است

تخریب بیمارستان با عمر 6 ماه در منطقه زلزله زده باعث تاسف است
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: تخریب بیمارستان با عمر 6 ماه در منطقه زلزله‌زده کرمانشاه باعث تاسف است و باید با کسانی که در ساخت این بیمارستان کوتاهی داشتند، برخورد قانونی شود.

تخریب بیمارستان با عمر 6 ماه در منطقه زلزله زده باعث تاسف است

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: تخریب بیمارستان با عمر 6 ماه در منطقه زلزله‌زده کرمانشاه باعث تاسف است و باید با کسانی که در ساخت این بیمارستان کوتاهی داشتند، برخورد قانونی شود.
تخریب بیمارستان با عمر 6 ماه در منطقه زلزله زده باعث تاسف است