تخم‌مرغ و میوه در گرانی اول شدند

تخم‌مرغ و میوه در گرانی اول شدند
ایسنا نوشت:بانک مرکزی از افزایش قیمت هشت گروه کالای اساسی خوراکی خبر داده و اعلام کرده است که تخم‌مرغ و میوه بیشترین افزایش قیمت را در بین کالاها داشته است.

تخم‌مرغ و میوه در گرانی اول شدند

ایسنا نوشت:بانک مرکزی از افزایش قیمت هشت گروه کالای اساسی خوراکی خبر داده و اعلام کرده است که تخم‌مرغ و میوه بیشترین افزایش قیمت را در بین کالاها داشته است.
تخم‌مرغ و میوه در گرانی اول شدند