تداوم عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی مناطق آلوده به داعش در غرب «فرات»

تداوم عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی مناطق آلوده به داعش در غرب «فرات»
نیروهای سوری در ریف جنوب شرقی دیرالزور موفق شدند بخش‌های شرقی و غربی روستای «محکان» را آزاد کنند و امنیت را به چند منطقه دیگر بازگردانند.

تداوم عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی مناطق آلوده به داعش در غرب «فرات»

نیروهای سوری در ریف جنوب شرقی دیرالزور موفق شدند بخش‌های شرقی و غربی روستای «محکان» را آزاد کنند و امنیت را به چند منطقه دیگر بازگردانند.
تداوم عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی مناطق آلوده به داعش در غرب «فرات»