ترامپ بار دیگر علیه ایران عقده‌گشایی کرد

ترامپ بار دیگر علیه ایران عقده‌گشایی کرد
رئیس‌جمهوری آمریکا در مراسم سالانه در هتل «هیلتون» پایتخت این کشور، اتهام‌زنی‌های بی اساس و ضد ایرانی خود را تکرار کرد.

ترامپ بار دیگر علیه ایران عقده‌گشایی کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا در مراسم سالانه در هتل «هیلتون» پایتخت این کشور، اتهام‌زنی‌های بی اساس و ضد ایرانی خود را تکرار کرد.
ترامپ بار دیگر علیه ایران عقده‌گشایی کرد