ترامپ در فلوریدا هم برد

ترامپ در فلوریدا هم برد
برخی خبرگزاریها از جمله خبرگزاری آسوشیتدپرس می گویند ترامپ در ایالت کلیدی فلوریدا هم پیروز شده است.

ترامپ در فلوریدا هم برد

برخی خبرگزاریها از جمله خبرگزاری آسوشیتدپرس می گویند ترامپ در ایالت کلیدی فلوریدا هم پیروز شده است.
ترامپ در فلوریدا هم برد

دانلود برنامه ایمو