ترامپ نباید همچون اوباما رویکرد‌های منفعلانه مقابل ایران و روسیه اتخاذ کند

ترامپ نباید همچون اوباما رویکرد‌های منفعلانه مقابل ایران و روسیه اتخاذ کند
رسانه آمریکایی نوشت: «سوریه» بغرنج‌ترین چالش سیاست خارجی دولت جدید آمریکا خواهد بود و تصمیم دولت کنونی بر تمرکز صرف در نبرد با داعش، دست ایران و روسیه را برای تغییر موازنه قوا باز می‌گذارد.

ترامپ نباید همچون اوباما رویکرد‌های منفعلانه مقابل ایران و روسیه اتخاذ کند

رسانه آمریکایی نوشت: «سوریه» بغرنج‌ترین چالش سیاست خارجی دولت جدید آمریکا خواهد بود و تصمیم دولت کنونی بر تمرکز صرف در نبرد با داعش، دست ایران و روسیه را برای تغییر موازنه قوا باز می‌گذارد.
ترامپ نباید همچون اوباما رویکرد‌های منفعلانه مقابل ایران و روسیه اتخاذ کند