ترامپ: کسری تراز تجاری آمریکا با چین غیرقابل‌تحمل است

ترامپ: کسری تراز تجاری آمریکا با چین غیرقابل‌تحمل است
ایرنا نوشت: رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی با همتای چینی خود «شی جین پینگ» ضمن گفت وگو درخصوص تحولات شبه جزیره کره و با انتقاد از روابط تجاری دو کشور، کسری تراز تجاری آمریکا با چین را «غیرقابل‌تحمل» دانست.

ترامپ: کسری تراز تجاری آمریکا با چین غیرقابل‌تحمل است

ایرنا نوشت: رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی با همتای چینی خود «شی جین پینگ» ضمن گفت وگو درخصوص تحولات شبه جزیره کره و با انتقاد از روابط تجاری دو کشور، کسری تراز تجاری آمریکا با چین را «غیرقابل‌تحمل» دانست.
ترامپ: کسری تراز تجاری آمریکا با چین غیرقابل‌تحمل است