تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام میزبان گسترش‌فولاد

تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام میزبان گسترش‌فولاد
با توجه به پیگیری‌های مسوولان باشگاه، رأی کمیته انضباطی تغییر یافت و تراکتورسازى در ورزشگاه یادگار امام با حضور هوادارانش به مصاف گسترش‌فولاد می‌رود‌.

تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام میزبان گسترش‌فولاد

با توجه به پیگیری‌های مسوولان باشگاه، رأی کمیته انضباطی تغییر یافت و تراکتورسازى در ورزشگاه یادگار امام با حضور هوادارانش به مصاف گسترش‌فولاد می‌رود‌.
تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام میزبان گسترش‌فولاد