تردد سنگین خودروها در محور هراز/ کندوان یک‌طرفه است

تردد سنگین خودروها در محور هراز/ کندوان یک‌طرفه است
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: تردد خودروها در محور هراز به‌صورت سنگین و در محورهای سوادکوه و سمنان مازندران به‌صورت عادی و در محور کندوان به‌صورت پرحجم است.

تردد سنگین خودروها در محور هراز/ کندوان یک‌طرفه است

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: تردد خودروها در محور هراز به‌صورت سنگین و در محورهای سوادکوه و سمنان مازندران به‌صورت عادی و در محور کندوان به‌صورت پرحجم است.
تردد سنگین خودروها در محور هراز/ کندوان یک‌طرفه است