تروریست‌ها باز هم مانع از خروج افراد غیر نظامی از «غوطه شرقی» شدند

تروریست‌ها باز هم مانع از خروج افراد غیر نظامی از «غوطه شرقی» شدند
گروه‌های مسلح و تروریستی حاضر در منطقه غوطه شرقی دمشق با هدف قرار دادن افرادی که قصد خروج به مناطق امن را دارند، مانع از خروج آن‌ها برای دومین روز متوالی شدند.

تروریست‌ها باز هم مانع از خروج افراد غیر نظامی از «غوطه شرقی» شدند

گروه‌های مسلح و تروریستی حاضر در منطقه غوطه شرقی دمشق با هدف قرار دادن افرادی که قصد خروج به مناطق امن را دارند، مانع از خروج آن‌ها برای دومین روز متوالی شدند.
تروریست‌ها باز هم مانع از خروج افراد غیر نظامی از «غوطه شرقی» شدند
!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview