تروریست‌ها به‌زودی در جنوب سوریه عملیات نظامی آغاز می‌کنند

تروریست‌ها به‌زودی در جنوب سوریه عملیات نظامی آغاز می‌کنند
عناصرگروه تروریستی ارتش آزاد اعلام کردند که در حال بررسی آغاز عملیاتی در جنوب سوریه هستند تا به زعم خود، بتوانند فشار بر روی هم‌کیشان تروریست خود در غوطه شرقی را کاهش دهند.

تروریست‌ها به‌زودی در جنوب سوریه عملیات نظامی آغاز می‌کنند

عناصرگروه تروریستی ارتش آزاد اعلام کردند که در حال بررسی آغاز عملیاتی در جنوب سوریه هستند تا به زعم خود، بتوانند فشار بر روی هم‌کیشان تروریست خود در غوطه شرقی را کاهش دهند.
تروریست‌ها به‌زودی در جنوب سوریه عملیات نظامی آغاز می‌کنند