ترکیه تهدید کرد نیروهای سوری وارد عفرین شوند آنان را هدف می‌گیرد

ترکیه تهدید کرد نیروهای سوری وارد عفرین شوند آنان را هدف می‌گیرد
معاون نخست وزیر ترکیه هشدار داد در صورت ورود نیروهای سوری به عفرین آنها را هدف قرار خواهند داد زیرا حمایت از شبه‌نظامیان کُرد از نظر آنها مانند حمایت از گروه تروریستی پ.ک.ک است.

ترکیه تهدید کرد نیروهای سوری وارد عفرین شوند آنان را هدف می‌گیرد

معاون نخست وزیر ترکیه هشدار داد در صورت ورود نیروهای سوری به عفرین آنها را هدف قرار خواهند داد زیرا حمایت از شبه‌نظامیان کُرد از نظر آنها مانند حمایت از گروه تروریستی پ.ک.ک است.
ترکیه تهدید کرد نیروهای سوری وارد عفرین شوند آنان را هدف می‌گیرد