تساوی استقلال و الریان در گام اول/تاباتا همه کاره زمین شد!

تساوی استقلال و الریان در گام اول/تاباتا همه کاره زمین شد!
دیدار تیم‌های استقلال و الریان قطر با تساوی به پایان رسید.

تساوی استقلال و الریان در گام اول/تاباتا همه کاره زمین شد!

دیدار تیم‌های استقلال و الریان قطر با تساوی به پایان رسید.
تساوی استقلال و الریان در گام اول/تاباتا همه کاره زمین شد!