تسلط ارتش سوریه بر بیش از 30 شهرک و روستا در مثلث حماه-حلب-ادلب

تسلط ارتش سوریه بر بیش از 30 شهرک و روستا در مثلث حماه-حلب-ادلب
ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در ادامه تنگ‌تر کردن حلقه محاصره تروریست‌ها در ریف‌های حماه، حلب و ادلب، 34 روستا و شهرک را آزاد کردند.

تسلط ارتش سوریه بر بیش از 30 شهرک و روستا در مثلث حماه-حلب-ادلب

ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در ادامه تنگ‌تر کردن حلقه محاصره تروریست‌ها در ریف‌های حماه، حلب و ادلب، 34 روستا و شهرک را آزاد کردند.
تسلط ارتش سوریه بر بیش از 30 شهرک و روستا در مثلث حماه-حلب-ادلب