تسلط ارتش سوریه بر 6 منطقه دیگر در شمال فرودگاه «ابوالظهور»

تسلط ارتش سوریه بر 6 منطقه دیگر در شمال فرودگاه «ابوالظهور»
ارتش سوریه و متحدین موفق شدند در جنوب شرق ادلب سه شهرک و سه ارتفاع را از اشغال تروریست‌های موسوم به جبهةالنصره خارج کنند.

تسلط ارتش سوریه بر 6 منطقه دیگر در شمال فرودگاه «ابوالظهور»

ارتش سوریه و متحدین موفق شدند در جنوب شرق ادلب سه شهرک و سه ارتفاع را از اشغال تروریست‌های موسوم به جبهةالنصره خارج کنند.
تسلط ارتش سوریه بر 6 منطقه دیگر در شمال فرودگاه «ابوالظهور»