تشدید عملیات رزمندگان یمنی در عمق خاک عربستان/ یک فرمانده سعودی کشته شد

تشدید عملیات رزمندگان یمنی در عمق خاک عربستان/ یک فرمانده سعودی کشته شد
فرمانده یمنی با اعلام تشدید عملیات برون‌مرزی رزمندگان یمنی در عربستان از کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان سعودی از جمله یک فرمانده در منطقه نجران عربستان خبر داد.

تشدید عملیات رزمندگان یمنی در عمق خاک عربستان/ یک فرمانده سعودی کشته شد

فرمانده یمنی با اعلام تشدید عملیات برون‌مرزی رزمندگان یمنی در عربستان از کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان سعودی از جمله یک فرمانده در منطقه نجران عربستان خبر داد.
تشدید عملیات رزمندگان یمنی در عمق خاک عربستان/ یک فرمانده سعودی کشته شد

نصب بیتالک