تشکیل پرونده قضایی برای دانشجویان بازداشتی حوادث دی ماه /دانشگاه تهران: مداخله نه اما رایزنی می‌کنیم

تشکیل پرونده قضایی برای دانشجویان بازداشتی حوادث دی ماه /دانشگاه تهران: مداخله نه اما رایزنی می‌کنیم
ایلنا نوشت: معاون فرهنگی دانشگاه تهران در واکنش به تشکیل پرونده قضایی برای برخی دانشجویان بازداشتی در حوادث دی ماه و احضار آنها به دادگاه گفت: در مباحث قضایی و حقوقی اصولاً هیچ کس نمی‌تواند مداخله و ورود کند؛ قوه قضاییه، نهادی مستقل بوده و وظایف مشخصی دارد، اما از آنجا که این افراد دانشجویان ما هستند، خود را موظف به پیگیری کارهایشان می‌دانیم و امیدواریم با رافت اسلامیِ نظام روبرو شده و هرچه زودتر به کلاس‌ها بازگردند.

تشکیل پرونده قضایی برای دانشجویان بازداشتی حوادث دی ماه /دانشگاه تهران: مداخله نه اما رایزنی می‌کنیم

ایلنا نوشت: معاون فرهنگی دانشگاه تهران در واکنش به تشکیل پرونده قضایی برای برخی دانشجویان بازداشتی در حوادث دی ماه و احضار آنها به دادگاه گفت: در مباحث قضایی و حقوقی اصولاً هیچ کس نمی‌تواند مداخله و ورود کند؛ قوه قضاییه، نهادی مستقل بوده و وظایف مشخصی دارد، اما از آنجا که این افراد دانشجویان ما هستند، خود را موظف به پیگیری کارهایشان می‌دانیم و امیدواریم با رافت اسلامیِ نظام روبرو شده و هرچه زودتر به کلاس‌ها بازگردند.
تشکیل پرونده قضایی برای دانشجویان بازداشتی حوادث دی ماه /دانشگاه تهران: مداخله نه اما رایزنی می‌کنیم
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb