تصاویر | اتفاق عجیب در لیگ دسته دوم نروژ | سوشا همچنان می‌درخشد

تصاویر | اتفاق عجیب در لیگ دسته دوم نروژ | سوشا همچنان می‌درخشد
سوشا مکانی دروازه‌بان پیشین پرسپولیس که به تیم دسته دومی میندالن نروژ پیوسته است در سه بازی اخیر این تیم درون دروازه ایستاده که حاصل آن دو تساوی و یک پیروزی پرگل بوده است.

تصاویر | اتفاق عجیب در لیگ دسته دوم نروژ | سوشا همچنان می‌درخشد

سوشا مکانی دروازه‌بان پیشین پرسپولیس که به تیم دسته دومی میندالن نروژ پیوسته است در سه بازی اخیر این تیم درون دروازه ایستاده که حاصل آن دو تساوی و یک پیروزی پرگل بوده است.
تصاویر | اتفاق عجیب در لیگ دسته دوم نروژ | سوشا همچنان می‌درخشد

bluray movie download