تصاویر | استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی

تصاویر | استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی
مردم و مسوولین قایم‌شهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این وزنه‌بردار خواستار حضور با قدرت وی در المپیک بعدی شدند.

تصاویر | استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی

مردم و مسوولین قایم‌شهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این وزنه‌بردار خواستار حضور با قدرت وی در المپیک بعدی شدند.
تصاویر | استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی

خبرگزاری مهر