تصاویر | انفجار مهیب در ساختمان پلیس ترکیه

تصاویر | انفجار مهیب در ساختمان پلیس ترکیه
انفجار ناشی از حمله با یک کامیون حامل مواد منفجره به ساختمان نیروی ویژه پلیس در جیزره از توابع شیرناق ترکیه باعث کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 78 نفر شد.

تصاویر | انفجار مهیب در ساختمان پلیس ترکیه

انفجار ناشی از حمله با یک کامیون حامل مواد منفجره به ساختمان نیروی ویژه پلیس در جیزره از توابع شیرناق ترکیه باعث کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 78 نفر شد.
تصاویر | انفجار مهیب در ساختمان پلیس ترکیه

موزیک سرا