تصاویر | جشن تولد ۶۳ سالگی امین تارخ

تصاویر | جشن تولد ۶۳ سالگی امین تارخ
جشن تولد ۶۳ سالگی امین تارخ در قالب پانزدهمین برنامه تولد ماه شامگاه چهارشنبه، بیستم مرداد ماه جاری با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) تهران برگزار شد.

تصاویر | جشن تولد ۶۳ سالگی امین تارخ

جشن تولد ۶۳ سالگی امین تارخ در قالب پانزدهمین برنامه تولد ماه شامگاه چهارشنبه، بیستم مرداد ماه جاری با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) تهران برگزار شد.
تصاویر | جشن تولد ۶۳ سالگی امین تارخ