تصاویر | روحانی وارد ایروان شد

تصاویر | روحانی وارد ایروان شد
سرژ سرکیسیان رییس‌جمهور ارمنستان در فرودگاه به استقبال روحانی رییس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران رفت.

تصاویر | روحانی وارد ایروان شد

سرژ سرکیسیان رییس‌جمهور ارمنستان در فرودگاه به استقبال روحانی رییس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران رفت.
تصاویر | روحانی وارد ایروان شد