تصاویر | رژه جشن شکرگزاری نیویورک‎ با حضور بالون‌های عروسکی غول‌پیکر

تصاویر | رژه جشن شکرگزاری نیویورک‎ با حضور بالون‌های عروسکی غول‌پیکر
رژه روز جشن شکرگزاری در نیویورک با حضور بالون‌هایی به شکل شخصیت‌های عروسکی غول پیکر تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.

تصاویر | رژه جشن شکرگزاری نیویورک‎ با حضور بالون‌های عروسکی غول‌پیکر

رژه روز جشن شکرگزاری در نیویورک با حضور بالون‌هایی به شکل شخصیت‌های عروسکی غول پیکر تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
تصاویر | رژه جشن شکرگزاری نیویورک‎ با حضور بالون‌های عروسکی غول‌پیکر