تصاویر | ریزش مرگبار دیواره معدن در جاده هراز

تصاویر | ریزش مرگبار دیواره معدن در جاده هراز
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی آمل گفت: ریزش دیواره معدن شن و ماسه در جاده هراز حادثه آفرید.

تصاویر | ریزش مرگبار دیواره معدن در جاده هراز

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی آمل گفت: ریزش دیواره معدن شن و ماسه در جاده هراز حادثه آفرید.
تصاویر | ریزش مرگبار دیواره معدن در جاده هراز

واتساپ جی بی