تصاویر | شب یلدا در کهریزک

تصاویر | شب یلدا در کهریزک
مراسم شب یلدا سه شنبه شب با حضور معلولین و سالمندان آسایشگاه کهریزک و جمعی از هنرمندان برگزار شد.

تصاویر | شب یلدا در کهریزک

مراسم شب یلدا سه شنبه شب با حضور معلولین و سالمندان آسایشگاه کهریزک و جمعی از هنرمندان برگزار شد.
تصاویر | شب یلدا در کهریزک