تصاویر مرسدس‌بنز مدل 2010 که گران‌تر از بوگاتی شیرون است

تصاویر مرسدس‌بنز مدل 2010 که گران‌تر از بوگاتی شیرون است
بوگاتی شیرون جدید بهای آغازی 2.61 میلیون دلاری دارد اما برای خرید این مرسدس SLR استرلینگ موس 2010 باید علاوه بر مبلغ یاد شده 250 هزار دلار دیگر نیز بپردازید.

تصاویر مرسدس‌بنز مدل 2010 که گران‌تر از بوگاتی شیرون است

بوگاتی شیرون جدید بهای آغازی 2.61 میلیون دلاری دارد اما برای خرید این مرسدس SLR استرلینگ موس 2010 باید علاوه بر مبلغ یاد شده 250 هزار دلار دیگر نیز بپردازید.
تصاویر مرسدس‌بنز مدل 2010 که گران‌تر از بوگاتی شیرون است