تصاویر | وضعیت عجیب یک هتل بعد از زلزله ۶.۴ ریشتری تایوان‎

تصاویر | وضعیت عجیب یک هتل بعد از زلزله ۶.۴ ریشتری تایوان‎
زلزله ۶.۴ ریشتری در نزدیکی شهر ساحلی هوالین تایوان 5 کشته و بیش از 200 مجروح برجا گذاشت. این حادثه موجب تخریب ساختمان ها و از جمله فروریختن یک هتل شد.

تصاویر | وضعیت عجیب یک هتل بعد از زلزله ۶.۴ ریشتری تایوان‎

زلزله ۶.۴ ریشتری در نزدیکی شهر ساحلی هوالین تایوان 5 کشته و بیش از 200 مجروح برجا گذاشت. این حادثه موجب تخریب ساختمان ها و از جمله فروریختن یک هتل شد.
تصاویر | وضعیت عجیب یک هتل بعد از زلزله ۶.۴ ریشتری تایوان‎