تصویری از کیمیا علیزاده و عروسکش در دهکده المپیک

تصویری از کیمیا علیزاده و عروسکش در دهکده المپیک
کیمیا علیزاده مدال برنز رقابت های المپیک را در رشته تکواندو به دست آورد.

تصویری از کیمیا علیزاده و عروسکش در دهکده المپیک

کیمیا علیزاده مدال برنز رقابت های المپیک را در رشته تکواندو به دست آورد.
تصویری از کیمیا علیزاده و عروسکش در دهکده المپیک

دانلود آهنگ آذری