تصویری زیبا از لحظه پایان مبارزه کمیل قاسمی در المپیک ریو

تصویری زیبا از لحظه پایان مبارزه کمیل قاسمی در المپیک ریو
در عکس زیر کمیل قاسمی کشتی‌گیر دسته 120 کیلوگرم ایران را در حالتی ناراحت مشاهده می‌کنید که در رقابت با رقیب ترک نتوانست به طلای المپیک دست یابد و به نایب قهرمانی رضایت داد.

تصویری زیبا از لحظه پایان مبارزه کمیل قاسمی در المپیک ریو

در عکس زیر کمیل قاسمی کشتی‌گیر دسته 120 کیلوگرم ایران را در حالتی ناراحت مشاهده می‌کنید که در رقابت با رقیب ترک نتوانست به طلای المپیک دست یابد و به نایب قهرمانی رضایت داد.
تصویری زیبا از لحظه پایان مبارزه کمیل قاسمی در المپیک ریو

گوشی موبایل