تصویر نجومی روز ناسا: پیتزا پپرونی در سیاره مشتری

تصویر نجومی روز ناسا: پیتزا پپرونی در سیاره مشتری
فضاپیمای جونو که آخرین گردش‌های مداری به دور سیاره مشتری را انجام می‌دهد، یکی از حیرت‌انگیزترین یافته‌هایش را به زمین فرستاد: مجموعه‌ای از توفان‌های عظیم گردبادی که قطب شمال مشتری را فرا گرفته‌اند.

تصویر نجومی روز ناسا: پیتزا پپرونی در سیاره مشتری

فضاپیمای جونو که آخرین گردش‌های مداری به دور سیاره مشتری را انجام می‌دهد، یکی از حیرت‌انگیزترین یافته‌هایش را به زمین فرستاد: مجموعه‌ای از توفان‌های عظیم گردبادی که قطب شمال مشتری را فرا گرفته‌اند.
تصویر نجومی روز ناسا: پیتزا پپرونی در سیاره مشتری