تضعیف شدید روحیه تروریست‌های داعش در موصل با فرار بعضی از عناصر آنها

تضعیف شدید روحیه تروریست‌های داعش در موصل با فرار بعضی از عناصر آنها
فرمانده عملیات استان نینوی، اعلام کرد که روحیه تروریست‌های داعش در شهر موصل عراق، به شدت تضعیف شده و در حال حاضر فقط ۲ الی ۳ هزار داعشی در این شهر حضور دارند.

تضعیف شدید روحیه تروریست‌های داعش در موصل با فرار بعضی از عناصر آنها

فرمانده عملیات استان نینوی، اعلام کرد که روحیه تروریست‌های داعش در شهر موصل عراق، به شدت تضعیف شده و در حال حاضر فقط ۲ الی ۳ هزار داعشی در این شهر حضور دارند.
تضعیف شدید روحیه تروریست‌های داعش در موصل با فرار بعضی از عناصر آنها

عکس های جدید