تظاهرات در قدس اشغالی در اعتراض به حملات نظامیان صهیونیست

تظاهرات در قدس اشغالی در اعتراض به حملات نظامیان صهیونیست
فلسطینیان ساکن شمال شرق قدس اشغالی ظهر امروز پس از اقامه نماز جمعه تظاهرات کردند و ادامه حملات نظامیان صهیونیست را محکوم کردند.

تظاهرات در قدس اشغالی در اعتراض به حملات نظامیان صهیونیست

فلسطینیان ساکن شمال شرق قدس اشغالی ظهر امروز پس از اقامه نماز جمعه تظاهرات کردند و ادامه حملات نظامیان صهیونیست را محکوم کردند.
تظاهرات در قدس اشغالی در اعتراض به حملات نظامیان صهیونیست