تظاهرات ساکنین تل‌آویو در اعتراض به فساد مالی نتانیاهو

تظاهرات ساکنین تل‌آویو در اعتراض به فساد مالی نتانیاهو
ساکنین تل‌آویو در اعتراض به فساد مالی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمده و خواستار استعفای او شدند.

تظاهرات ساکنین تل‌آویو در اعتراض به فساد مالی نتانیاهو

ساکنین تل‌آویو در اعتراض به فساد مالی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمده و خواستار استعفای او شدند.
تظاهرات ساکنین تل‌آویو در اعتراض به فساد مالی نتانیاهو