تظاهرات علیه نخست وزیر انگلیس‎

تظاهرات علیه نخست وزیر انگلیس‎
پس از اذعان دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس به صحت اسناد پاناما و دست داشتن وی در فرار مالیاتی، هزاران نفر با تظاهرات در لندن خواستار استعفای نخست وزیر شدند.

تظاهرات علیه نخست وزیر انگلیس‎

پس از اذعان دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس به صحت اسناد پاناما و دست داشتن وی در فرار مالیاتی، هزاران نفر با تظاهرات در لندن خواستار استعفای نخست وزیر شدند.
تظاهرات علیه نخست وزیر انگلیس‎

فروش بک لینک